Over ons

De Antoni van Leeuwenhoek Foundation

Het Antoni van Leeuwenhoek bestaat uit een centrum voor wetenschappelijk onderzoek naar kanker en een oncologisch ziekenhuis.

Voor het toegepaste, klinische kankeronderzoek werken onderzoeksinstituut en kliniek intensief samen. Specialisten, verpleegkundigen, onderzoekers en patiënten bevinden zich immers in één instituut. Onderzoeken kunnen snel worden opgestart, resultaten meteen getest en geïmplementeerd in de kliniek.

De Antoni van Leeuwenhoek Foundation (statutaire naam: Stichting Antoni van Leeuwenhoek Foundation) financiert wetenschappelijk kankeronderzoek dat plaatsvindt in het Antoni van Leeuwenhoek. Omdat het onderzoeksinstituut onder één dak zit met het ziekenhuis, is het mogelijk om onderzoeksresultaten direct te implementeren in (verbeterde) behandelmethoden voor de patiënten.

De Antoni van Leeuwenhoek Foundation bezit de ANBI-status, waardoor giften aftrekbaar zijn van de belasting als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Partner van KWF Kankerbestrijding

De Antoni van Leeuwenhoek Foundation is een samenwerkingsverband tussen het Antoni van Leeuwenhoek en KWF Kankerbestrijding. Deze samenwerking biedt als voordeel dat de beide partners kennis en ervaring delen op het gebied van fondsenwerving en besteding. Bovendien kan de foundation gebruik maken van alle backoffice faciliteiten van KWF Kankerbestrijding, waardoor die faciliteiten niet hoeven worden ingericht en onderhouden bij de foundation. Dit is kostenbesparend en efficiency-bevorderend.

De jaarrekening van de foundation wordt geconsolideerd door KWF Kankerbestrijding. De opbrengsten van de foundation komen volledig ten goede aan het wetenschappelijk onderzoeksprogramma van het Antoni van Leeuwenhoek.

Speerpunten

 

Fundamenteel onderzoek
Fundamenteel onderzoek van de grondbeginselen en basismechanismen in cellen is essentieel voor betere kanker behandelingen. Pas als we begrijpen hoe een gezonde cel functioneert kunnen we ook begrijpen hoe een kankercel functioneert. Nieuwe inzichten over het ontstaan en gedrag van kanker die door fundamenteel onderzoek ontdekt worden, staan aan de basis van vooruitgang.

Immuuntherapie
Immuuntherapie is een behandeling die ervoor zorgt dat het eigen afweersysteem kankercellen beter kan vernietigen. Immuuntherapie staat volop in de belangstelling: regelmatig melden kranten en nieuwsrubrieken veelbelovende berichten over deze relatief nieuwe behandelmethode tegen kanker. Het Antoni van Leeuwenhoek is nauw betrokken bij veel grote (internationale) onderzoeken en heeft een voortrekkersrol in onderzoek naar en behandeling met immuuntherapie. De ontwikkelingen gaan snel, maar momenteel is immuuntherapie pas voor een paar vormen van kanker een standaardbehandeling.

Beeldgestuurde therapie
Het uitvoeren van een behandelplan met behulp van beeldtechnieken noemen we beeldgestuurde therapie. Het gebruik van beeldvormende technieken heeft de afgelopen jaren een steeds belangrijkere rol gekregen in de behandeling van kankerpatiënten, zowel binnen de radiotherapie, de chirurgie en de interventie radiologie. Beelden worden steeds sneller en scherper waardoor tumoren in de operatiekamer of bestralingsruimte nauwkeuriger en real time zijn te volgen.
Het Antoni van Leeuwenhoek speelt nationaal en internationaal een leidende rol in het ontwikkelen en gebruiken van deze nieuwste technieken. Onze ambitie is om in de toekomst de tumor en zijn omgeving gedurende de hele behandeling in plaats, tijd en functie te volgen, de behandeling daar continue op aan te passen en te controleren of alle kwaadaardige cellen zijn verwijderd.

Personalized medicine
Met personalized medicine wordt ook wel bedoeld: behandeling op maat. Dankzij wetenschappelijk onderzoek weten we dat elke kanker anders is, en iedere tumor een eigen DNA-afwijking kent. Hierdoor is het effect van een behandeling niet voor iedereen hetzelfde. Door naar onderliggende genetische defecten te kijken, wordt een therapie voorgeschreven die het meeste kans maakt.

Of iemand in aanmerking komt voor personalized medicine hangt af van het stadium waarin de kanker zich bevindt en of een medicijn of behandelmethode is goedgekeurd. Personalized medicine wordt nu in het Antoni van Leeuwenhoek toegepast bij sommige vormen van borstkanker, prostaatkanker, hoofd-halskanker, longkanker, melanoom. Het is de ambitie van het Antoni van Leeuwenhoek om in de toekomst alle patiënten te kunnen helpen met  een behandeling op maat. Om dit doel te bereiken wordt er momenteel vervolgonderzoek verricht. Dit onderzoek richt zich op het verder in kaart brengen van de mutaties in genen die verantwoordelijk zijn voor de opsporing van cellen waardoor kanker kan ontstaan en de werking van bestaande therapieën, behandelingen en combinaties hiervan op de verschillende tumortypes.

Survivorship
Door meer kennis en betere behandeling overleven meer patiënten kanker en krijgt kanker steeds vaker de vorm van een chronische ziekte. Dit werpt de vraag op: wat is voor deze patiënten kwaliteit van leven en welke zorg hoort daarbij? Het Antoni van Leeuwenhoek doet dagelijks onderzoek om op deze vragen een antwoord te vinden en zo de beste zorg te kunnen bieden.

"Het onderzoek dat wordt verricht in het Antoni van Leeuwenhoek behoort tot de wereldtop. Daar zijn we ontzettend trots op."

René Medema
Voorzitter Raad van Bestuur