Bestuur en organisatie

De Antoni van Leeuwenhoek Foundation

Het Antoni van Leeuwenhoek bestaat uit een centrum voor wetenschappelijk onderzoek naar kanker en een oncologisch ziekenhuis.

De Antoni van Leeuwenhoek Foundation (statutaire naam: Stichting Antoni van Leeuwenhoek Foundation) financiert wetenschappelijk kankeronderzoek dat plaatsvindt in het Antoni van Leeuwenhoek. Omdat het onderzoeksinstituut onder één dak zit met het ziekenhuis, is het mogelijk om onderzoeksresultaten direct te implementeren in (verbeterde) behandelmethoden voor de patiënten.

De Antoni van Leeuwenhoek Foundation bezit de ANBI-status, waardoor giften aftrekbaar zijn van de belasting als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Partner van KWF Kankerbestrijding

De Antoni van Leeuwenhoek Foundation is een samenwerkingsverband tussen het Antoni van Leeuwenhoek en KWF Kankerbestrijding. Deze samenwerking biedt als voordeel dat de beide partners kennis en ervaring delen op het gebied van fondsenwerving. Bovendien kan de foundation gebruik maken van alle backoffice faciliteiten van KWF Kankerbestrijding, waardoor die faciliteiten niet hoeven worden ingericht en onderhouden bij de foundation. Dit is kostenbesparend en efficiency-bevorderend.

De jaarrekening van de foundation wordt geconsolideerd door KWF Kankerbestrijding. De opbrengsten van de foundation komen volledig ten goede aan het wetenschappelijk onderzoeksprogramma van het Antoni van Leeuwenhoek.

Bestuur

Het bestuur van de Antoni van Leeuwenhoek Foundation bestaat uit:

  • Prof. dr. R. Medema (Directeur Wetenschap en Voorzitter Raad van Bestuur van het Antoni van Leeuwenhoek)
  • L. van Bokhorst (Strategie & Innovatie KWF Kankerbestrijding)
  • Prof. dr. F. Falkenburg (Hoogleraar hematologie en oud-directeur van KWF Kankerbestrijding)

Meer informatie over de manier waarop het bestuur van de AVL Foundation wordt samengesteld en benoemd leest u in artikel 3 van de statuten.