Beleid en jaarverslagen

Beleid Antoni van Leeuwenhoek Foundation

Missie en doelstellingen

De Antoni van Leeuwenhoek Foundation werft fondsen voor kankeronderzoek in het Antoni van Leeuwenhoek,
en draagt daarmee bij aan de ontwikkeling van kankertherapie op maat. De Antoni van Leeuwenhoek Foundation
vormt de schakel tussen gever en onderzoek, en is partner van KWF Kankerbestrijding.

De Antoni van Leeuwenhoek Foundation heeft ten doel om door structurele gezamenlijke fondsenwerving door
oprichters op het gebied van de kankerbestrijding:

  1. Substantieel meer middelen te verwerven dan zij op eigen kracht kunnen realiseren, primair door nieuwe
    doelgroepen te bereiken, uitbreiding van bestaande doelgroepen, nieuwe relaties te ontwikkelen en zo meer
    mensen te betrekken in de strijd tegen kanker;
  2. De zichtbaarheid en reputatie van het Antoni van Leeuwenhoek en KWF Kankerbestrijding te vergroten en
    versterken als topinstituten in de strijd tegen kanker;
  3. In beginsel, maar niet op voorhand uitsluitend, kankeronderzoek bij het Antoni van Leeuwenhoek te financieren.

Jaarverslagen en beleidsplannen

Jaarverslagen

ANBI formulier 2020

Klik hier voor het jaarverslag van 2020.

Klik hier voor het jaarverslag van 2019.

Klik hier voor het jaarverslag van 2018.

Klik hier voor het jaarverslag van 2017.

Klik hier voor het jaarverslag van 2016.

Klik hier voor het jaarverslag van 2015.

Lees hier het jaarverslag 2014 en hier de uitgebreide jaarrekening 2014.

Lees hier het jaarverslag 2013.

Beleidsplannen

Klik hier voor het beleidsplan 2021.

Klik hier voor het beleidsplan 2016 – 2020.

Klik hier voor het beleidsplan 2015.

Klik hier voor het beleidsplan 2014.

Klik hier voor het verslag van activiteiten 2012 en hier voor het financieel verslag 2012.

Beloning bestuur en medewerkers

De bestuursleden van de Antoni van Leeuwenhoek Foundation ontvangen geen bezoldiging. Voor het overige personeel wordt voldaan aan de cao ziekenhuizen. Hier vindt u meer informatie over het beloningsbeleid van de Antoni van Leeuwenhoek Foundation.