Missie en doelstellingen

De Antoni van Leeuwenhoek Foundation werft fondsen voor kankeronderzoek in het Antoni van Leeuwenhoek, en draagt daarmee bij aan de ontwikkeling van kankertherapie op maat. De Antoni van Leeuwenhoek Foundation vormt de schakel tussen gever en onderzoek, en is partner van KWF Kankerbestrijding.

De Antoni van Leeuwenhoek Foundation heeft ten doel om door structurele gezamenlijke fondsenwerving door oprichters op het gebied van de kankerbestrijding:

  1. Substantieel meer middelen te verwerven dan zij op eigen kracht kunnen realiseren, primair door nieuwe doelgroepen te bereiken, uitbreiding van bestaande doelgroepen, nieuwe relaties te ontwikkelen en zo meer mensen te betrekken in de strijd tegen kanker;
  2. De zichtbaarheid en reputatie van het Antoni van Leeuwenhoek en KWF Kankerbestrijding te vergroten en versterken als topinstituten in de strijd tegen kanker;
  3. In beginsel, maar niet op voorhand uitsluitend, kankeronderzoek bij het Antoni van Leeuwenhoek te financieren.