Privacy Statement

Antoni van Leeuwenhoek Foundation

Wij willen u graag informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens
Het is de ambitie van het Antoni van Leeuwenhoek om iedere patiënt de juiste zorg te geven. Er overlijden nog steeds te veel mensen aan kanker omdat er nog geen geschikte behandeling is. Daar hebben we topwetenschappers, apparatuur, tijd en vooral geld voor nodig. De Antoni van Leeuwenhoek Foundation is afhankelijk van uw bijdrage bij het verwezenlijken van onze doelen. Of u dit doet door een donatie, een campagne delen of een (online) petitie tekenen: alle hulp is van harte welkom en onmisbaar voor het bereiken van onze missie. Om een wederzijds vertrouwen tussen u en de Antoni van Leeuwenhoek te scheppen willen we u graag op transparante wijze informeren over de manier waarop we omgaan met uw persoonsgegevens.

Wij zijn verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens
De Antoni van Leeuwenhoek Foundation is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en vindt een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens zeer belangrijk. Dit betekent onder meer dat we vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaan, dat we beveiligingsmaatregelen hebben genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang of diefstal en dat we gegevens zullen verwijderen indien we deze niet meer nodig hebben voor onze werkzaamheden.

De momenten waarop we uw persoonsgegevens ontvangen
Voor het financieren van onderzoek naar kanker zijn wij onder meer afhankelijk van onze donateurs en vrijwilligers. Bijvoorbeeld bij het doen van een donatie aan de Antoni van Leeuwenhoek Foundation wordt o.a. uw naam, adres en rekeningnummer verwerkt. Deze gegevens zijn nodig voor het registreren en verder verwerken van uw donatie. Ook als u gebruik maakt van onze diensten kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt. Denk bijvoorbeeld aan het moment dat u contact opneemt met ons per e-mail of telefoon, of als u een donatie doet per SMS of als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief. In dit geval verwerken we o.a. uw e-mailadres , telefoonnummer en uw naam. Daarnaast kunnen wij uw gegevens verwerken die u online met ons deelt. Denk bijvoorbeeld aan het tekenen van een petitie, een online actiepagina, en uw gegevens (zoals uw woonplaats) die zijn af te leiden van social media. Hierdoor kunnen we u gerichte en relevante informatie aanbieden of kunnen we kijken wie er in een bepaalde regio mogelijke belangstelling heeft voor de Antoni van Leeuwenhoek Foundation. Hierbij proberen we zoveel mogelijk aan te sluiten bij uw persoonlijke interesses.

Ons Privacy Statement heeft betrekking op de Antoni van Leeuwenhoek Foundation en alle door ons beheerde websites
Ons Privacy Statement is van toepassing op het gebruik van persoonsgegevens door de Antoni van Leeuwenhoek Foundation en door de ons beheerde websites. Dit Privacy Statement hoort bij onze websites zoals aangegeven op: https://www.avlfoundation.nl/disclaimer/

We gebruiken uw persoonsgegevens voor het behalen van onze missie
Wij gebruiken uw persoonsgegevens omdat het nodig is voor het verwerken van donaties. Ook kunnen we uw gegevens gebruiken zodat wij onze dienstverlening kunnen optimaliseren én onze boodschap verder kunnen verspreiden. Soms bewaren we ook gegevens omdat dat moet vanwege (wettelijke) financiële en fiscale verplichtingen. We verwerken alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor het kunnen verwerken van donaties of die bijdragen aan het realiseren van onze missie. Concreet gezegd verwerken we uw persoonsgegevens zodat we onder andere:

  • Uw donatie kunnen verwerken en beheren.
  • We u kunnen informeren over nieuwe campagnes en kunnen vragen om een nieuwe donatie te maken.
  • Kunnen bijhouden wie we wel én niet mogen benaderen voor onze campagnes.
  • Onze financiële administratie kunnen beheren en zodat we kunnen voldoen aan financiële en fiscale (wettelijke) verplichtingen.
  • De kwaliteit van onze dienstverlening kunnen testen en verbeteren, zoals het verkrijgen van inzicht in het functioneren van onze website(s).
  • Marktonderzoeken kunnen uitvoeren, zodat we onze diensten meer kunnen afstemmen op de behoeften van onze relaties.
  • Webstatistieken kunnen bijhouden en het delen via social media kunnen faciliteren.
  • Kunnen registreren wie er heeft getekend voor een petitie.
  • Eventuele geschillen kunnen behandelen.
  • Interne en externe controle kunnen (laten) uitoefenen op onze diensten.

Om u te kunnen informeren over nieuwe campagnes en u te kunnen vragen om een nieuwe donatie te maken gebruikt de Antoni van Leeuwenhoek Foundation het e-mailadres van haar donateurs tevens om u te bereiken via social media kanalen, bijvoorbeeld Facebook. Dit doen we alleen als u toestemming heeft gegeven voor het gebruik van uw emailadres. Wilt u dit niet, dan kunt u dit altijd bij ons aangeven en u uitschrijven.

Wij gebruiken je gegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven genoemd
De Antoni van Leeuwenhoek Foundation verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derde partijen. Wel delen we soms persoonsgegevens binnen samenwerkingsverbanden als dat nodig is voor het uitvoeren van onze missie. Daarnaast maken we in bepaalde gevallen gebruik van IT-systemen van leveranciers, waarbij het mogelijk is dat de leverancier ook toegang heeft tot het systeem waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt. In alle gevallen zorgen wij ervoor dat deze derde partijen voldoen aan voldoende waarborgen op het gebied van privacy en beveiliging.

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig. Ons streven is om persoonsgegevens van donateurs te vernietigen zodra we deze niet meer nodig hebben om onze doelen te realiseren. Sommige gegevens worden bewaard omdat het op grond van een financiële en/of fiscale verplichting nodig is. In dat geval worden uw gegevens zeven jaar bewaard. Na afloop van deze termijn zorgen wij ervoor dat uw persoonsgegevens op zorgvuldige wijze worden verwijderd.

U heeft verschillende rechten als het gaat om uw persoonsgegevens
1. U heeft het recht om een verzoek te doen tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens.

2. U heeft het recht van verzet. Dit betekent dat u zich kunt verzetten tegen het gebruik door de Antoni van Leeuwenhoek Foundation van uw gegevens voor charitatieve doeleinden. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van uw gegevens voor onze campagnes of ander gebruik van uw gegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden aan uw kant

U heeft altijd de mogelijkheid een klacht in te dienen over het gebruik van persoonsgegevens door de Antoni van Leeuwenhoek Foundation in algemene zin, zowel bij de Antoni van Leeuwenhoek Foundation als bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  Als u een verzoek doet zullen we allereerst beoordelen of we uw verzoek in behandeling kunnen nemen. We kunnen het verzoek niet in behandeling nemen als we uw identiteit niet kunnen vaststellen of als u recentelijk (korter dan zes maanden geleden) een vergelijkbaar verzoek hebt gedaan.

Als we het verzoek in behandeling hebben genomen, zijn er een aantal situaties waarin wij het verzoek moeten weigeren. Wij zullen een verzoek bijvoorbeeld moeten weigeren als de bescherming van de rechten van derden zwaarder weegt. Dit kan voorkomen in gevallen dat u inzageverzoek ook de persoonsgegevens van andere personen bevat. Als we het verzoek afwijzen, zullen we schriftelijk motiveren waarom we niet aan het verzoek kunnen voldoen.

Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met onze beslissing op een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of verzet. In dat geval heeft u ook het recht om een klacht neer te leggen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

U kunt u uitschrijven voor campagnes en nieuwsbrieven
Als u een donatie heeft gedaan kan uw adres, e-mailadres of telefoonnummer door ons worden gebruikt zodat we u kunnen informeren over onze nieuwe campagnes. Dit kan gebeuren per post, e-mail of telefoon. In iedere e-mail of na elk telefoongesprek hebben we een mogelijkheid opgenomen om u uit te schrijven tegen deze vorm van communicatie. U kunt ook een e-mail sturen naar fondsenwerving@nki.nl om u uit te schrijven.

Op onze websites staan links naar websites van derden
Op onze website staan soms links naar websites van derde partijen. Wij willen u adviseren het Privacy Statement te lezen van de website die u via onze website bezoekt. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid dragen voor de manier waarop websites van derde partijen omgaan met uw persoonsgegevens.

De Antoni van Leeuwenhoek Foundation gebruikt cookies op haar websites
Bij het aanbieden van onze diensten kan er gebruik worden gemaakt van cookies. Dit is een eenvoudig klein bestandje met gegevens dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De Antoni van Leeuwenhoek Foundation, partner van KWF Kankerbestrijding maakt gebruik van tijdelijke, permanente, functionele, analytische en advertising cookies. Op onze Cookie-pagina wordt per categorie uitgelegd wat deze inhouden en waarvoor we deze informatie gebruiken: https://www.avlfoundation.nl/cookies/

Hoe lang blijven de cookies op mijn computer, tablet of telefoon staan?
Functionele cookies worden na uw bezoek van onze website(s) weer gewist. Analytische en advertising cookies worden niet automatisch gewist. U zult ze dus zelf moeten verwijderen.

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over ons Privacy Statement of over hoe de Antoni van Leeuwenhoek Foundation omgaat met persoonsgegevens, dan kunt u deze vragen richten aan:

Antoni van Leeuwenhoek Foundation
T.a.v. Privacy Officer
Plesmanlaan 121
1066 CX Amsterdam

U kunt uw vragen uiteraard ook per e-mail sturen: fondsenwerving@nki.nl

Wijzigingen Privacy Statement
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement. Controleer daarom regelmatig ons Privacy Statement voor mogelijke wijzingen in ons beleid.

 

Versie 1.1