Nalaten aan de AVL Foundation

Een bijzonder geschenk

Giften in testamenten financieren belangrijk onderzoek dat uitgevoerd wordt in het Antoni van Leeuwenhoek.

We hebben samen met alle donateurs al zoveel bereikt in het onderzoek naar kanker. We begrijpen al veel beter waarom een cel ontspoort en een kankercel wordt. Binnen het Antoni van Leeuwenhoek, kunnen we de onderzoeksresultaten van het laboratorium snel toepassen bij de behandelingen voor onze patiënten. We kunnen daarom de best mogelijke oncologische behandelingen bieden voor elke patiënt op maat en met maximale persoonlijke aandacht. Elke gift voor de Antoni van Leeuwenhoek Foundation die is opgenomen in een testament zorgt voor behandeling op maat voor kankerpatiënten. Sterker nog, elke nalatenschap bevind zich in het centrum van het AVL tussen onderzoek en behandeling. Elke gift, groot of klein is van onschatbare waarde voor de behandeling en kwaliteit van leven van kankerpatiënten. Samen komen we tot de oplossing.

Brochure aanvragen en tips
Wilt u liever eerst wat informatie ontvangen? Vraag dan vrijblijvend onze brochure aan.

Heel hartelijk dank!

Als u besluit dat u de AVL Foundation in uw testament opneemt, bedanken we u hiervoor heel graag. Wij verzoeken u dan ook om dit aan ons door te geven. We laten u graag zien welk verschil uw bijdrage later gaat maken voor de voortgang van het onderzoek bij de AVL en de nodigen u uit voor activiteiten van de AVL Foundation.

Een specifieke besteding voor uw nalatenschap?
Natuurlijk bespreken we graag uw wensen over de besteding van uw nalatenschap. Het erfrecht heeft dan wel wat spelregels. We kijken graag samen met u naar de beste invulling.

Persoonlijk advies over Nalaten
Ellen Coster

Senior Relatiemanager nalatenschappen
T:  020-5129025
M: 06 2022 1388
E: e.coster@nki.nl

Belverzoek >

100% belastingvrij
De AVL Foundation heeft een ANBI status. Wij betalen daarom geen erf- of schenkbelasting. Uw erfenis komt zo volledig ten goede aan wetenschappelijk onderzoek naar kanker.

Ontdek waarom anderen iets bijzonders nalaten aan de AVL Foundation

‘Het gaf veel rust dat Erwin alles had vastgelegd’

Erwin Jansen was iemand die zijn zaken goed op orde had. Hij wilde de regie in eigen hand houden. Toen hij hoorde dat zijn ziekte niet meer was te genezen, wilde hij zijn nalatenschap goed regelen. Omdat Erwin zo vol lof was over de zorg in het Antoni van Leeuwenhoek, wilde hij kankeronderzoek ondersteunen door zijn geld na te laten aan de AVL Foundation. “Als ik maar bijdraag aan het redden van één mensenleven, is het goed”, zei hij.’

Lees hier het hele verhaal van Erwin Jansen >

 

‘Zodra ik het AVL binnenliep, viel alle ellende van mij af’

De Amsterdamse journalist Tia Lücker kreeg in 2000 een buitengewoon zeldzame vorm van kanker. Er was geen standaardbehandeling voor haar ziekte, maar in overleg met haar arts kreeg zij in het Antoni van Leeuwenhoek meer dan dertig bestralingen en een operatie. Een jaar later was ze genezen en besloot ze de AVL Foundation op te nemen in haar testament.

Lees hier het hele verhaal van Tia Lücker >

 

Veelgestelde vragen

Waarom zou ik de AVL Foundation opnemen in mijn testament?

Als u de AVL Foundation opneemt in uw nalatenschap zorgt u voor een beter inzicht in kanker en voor betere behandelingen voor kankerpatienten. Uw bijdrage betaalt voor kankeronderzoek dat in het Antoni van Leeuwenhoek wordt uitgevoerd. Het AVL en KWF werken samen in de AVL Foundation om zoveel mogelijk fondsen te werven voor onderzoek in het Antoni van Leeuwenhoek. U maakt het verschil voor alle mensen in Nederland die met kanker geconfronteerd worden.


Heb ik een testament nodig om na te laten aan de AVL Foundation?

Als u geen testament maakt, wordt uw nalatenschap verdeeld volgens de wet. We hebben in een schema aangegeven wat dat in verschillende levensfases betekent. Met het opmaken van een testament kunt u afwijken van het wettelijk erfrecht en volledig zelf bepalen hoe u uw erfenis verdeelt. Het is altijd nodig om een testament op te maken als u wilt nalaten aan de AVL Foundation.


Wat kan ik vastleggen in een testament?

Het simpelste antwoord is: u kunt al uw wensen vastleggen in een testament. De meest voorkomende onderwerpen vindt u hier. Gaat u bij het bepalen van uw wensen uit van uw huidige situatie. Het is niet mogelijk om in de toekomst te kijken en uw testament kunt u altijd aanpassen als uw situatie wijzigt. 


Betaalt de Antoni van Leeuwenhoek Foundation erfbelasting over mijn nalatenschap?

Nee, wij zijn een Algemeen Nut Beogende Instelling, wij hoeven geen belasting te betalen over uw nalatenschap. De tarieven voor erfbelasting voor dit jaar vindt u hier.


Wat voor verschil maakt mijn erfenis op het hele onderzoek naar kanker?

Alle grote en kleine giften die wij via testament mogen ontvangen, maken een enorm verschil voor het onderzoek naar kanker. Ze dragen allemaal bij aan levensreddend onderzoek in het Antoni van Leeuwenhoek en aan de beste behandeling van de patienten. Bij het Antoni van Leeuwenhoek combineren we onderzoek en zorg onder één dak. Het onderzoeksinstituut en de kliniek werken op alle gebieden intensief samen en de lijnen zijn erg kort. Daarom kunnen onderzoeken snel worden opgestart, resultaten meteen worden getest en de behandelmethoden met de beste resultaten direct worden toegepast in de kliniek. U draagt bij aan de gezondheid van de huidige en toekomstige generaties. 


Wat is het verschil tussen een testament en een levenstestament?

In uw testament legt u vast hoe u uw erfenis wilt verdelen over uw erfgenamen. Met een levenstestament legt u vast wie voor uw bezittingen en gezondheid beslissingen mag nemen als u dit door omstandigheden zelf niet meer kunt doen. De wijze waarop deze gemachtigde moet handelen, legt u ook zoveel mogelijk vast in een levenstestament.


Wat is het verschil tussen een legaat en een erfstelling?

Een erfstelling is een bepaald deel van uw nalatenschap dat na aftrek van kosten aan uw erfgenamen wordt uitgekeerd. Een erfstelling wordt vaak aangegeven als een percentage van de nalatenschap. Een legaat is een vast goed of geldbedrag dat u aan iemand toebedeelt, bijvoorbeeld een woning of een auto. Legaten worden als eerste uitgekeerd. Ook een legaat kunt u uitdrukken in een bepaald percentage. Tenslotte is het vaak nog helemaal niet bekend hoe veel geld u overhoudt. Dan is het wel zo fijn om te bedenken welke delen van uw nalatenschap uw erfgenamen en legatarissen ontvangen. U kunt het goed vergelijken met een taart: een kleine taart geeft kleine partjes, een grote taart geeft grote stukken, maar de verhoudingen blijven gelijk.


Kan ik aan een specifiek type onderzoek nalaten bij de AVL Foundation?

Ja, het is mogelijk om een bepaalde doelbesteding te geven aan de inkomsten die wij krijgen uit uw nalatenschap. Dit kan een thema in het onderzoek zijn, een vorm van onderzoek of onderzoek naar een bepaald type kanker. Wij overleggen heel graag met u wat uw wensen zijn zodat we samen tot een goede formulering van uw wensen kunnen komen. Hoe uw wensen geformuleerd zijn, is heel belangrijk om later goed te kunnen interpreteren wat uw doelstelling met uw nalatenschap voor het onderzoek naar kanker is.


Kan ik een testament nog wijzigen?

Uw persoonlijke situatie wijzigt over het algemeen met de tijd en dan kunnen uw wensen voor uw testament ook wijzigen. Gelukkig kunt u uw testament altijd wijzigen. U gaat hiervoor naar de notaris. Dit kan dezelfde zijn die u voor uw eerste testament uitkoos, maar ook een ander. Wij adviseren u om eens in de vijf jaar te beoordelen of uw testament nog past bij uw wensen.


Ik wil graag contact over nalaten, kan dat?

Heeft u vragen die u graag wilt bespreken? Neemt u dan contact op met onze relatiemanger voor nalatenschappen, Ellen Coster. Zij beantwoord uw vragen graag. Zij is bereikbaar via 020-512 9025 of via e.coster@nki.nl.


Ik heb de AVL Foundation al opgenomen in mijn testament, moet ik dat aan jullie doorgeven?

Heel hartelijk dank dat u de AVL Foundation al heeft opgenomen in uw testament. U moet dit niet aan ons doorgeven, maar wij vinden het wel heel fijn als u het aan ons doorgeeft. Dit geeft ons de kans om u te bedanken voor deze bijzondere en mooie keuze. We laten u ook graag zien waar u te zijner tijd aan bijdraagt met uw erfenis tijdens bijeenkomsten of rondleidingen in het Antoni van Leeuwenhoek.