Periodiek schenken

Schenken met belastingvoordeel

Met een periodieke schenking kunt u schenken met belastingvoordeel. Het is een slimme manier van geven. U kunt uw periodieke schenking aftrekken bij uw belastingaangifte én u draagt langere tijd bij aan wetenschappelijk kankeronderzoek in het Antoni van Leeuwenhoek.


Waarom een periodieke schenking?

Doneren met belastingvoordeel wordt ook wel ‘periodiek schenken’ genoemd. Het is een slimme manier om kankeronderzoek vooruit te helpen. Wanneer u de Antoni van Leeuwenhoek Foundation voor een periode van minimaal vijf jaar met een vast bedrag steunt en dit laat vastleggen in een schenkingsovereenkomst (kosteloos), dan zijn deze jaarbedragen volledig voor de inkomstenbelasting aftrekbaar. Er is ook geen sprake van een bepaalde drempel. Kortom, periodiek schenken via een schenkingsovereenkomst betekent dat u meer geeft voor hetzelfde geld.

Hoe werkt het?
Wanneer u de AVL Foundation voor een periode van minimaal vijf jaar met een vast bedrag wilt steunen, kunt u dit kosteloos laten vastleggen in een schenkingsovereenkomst. U kunt de schenkingsovereenkomst hier downloaden of bij ons opvragen. Nadat u de overeenkomst ingevuld en ondertekend heeft, stuurt u deze aan ons op. Let op, indien u getrouwd bent, is ook de handtekening van uw partner nodig. Na het eerste jaar, kunt u de jaarlijkse giften volledig aftrekken van de belasting. Afhankelijk van de belastingschijf waarin u valt krijgt u tot maximaal 43% van uw donatie terug.

Let op: voor belastbare inkomens boven €68.500 daalt het aftrekpercentage de komende jaren van 43% (in 2021) naar 37,05% in 2023.

Een rekenvoorbeeld
U schenkt ons vijf jaar achtereen jaarlijks € 100. Bij uw belastingaangifte voert u de gift op als kostenpost. Afhankelijk van de voor u geldende belastingschijf, krijgt u een deel terug van de belastingdienst. Wij ontvangen de gehele € 100, terwijl u een deel terugkrijgt. Extra doneren wordt zo wel erg aantrekkelijk!

U kunt ervoor kiezen het belastingvoordeel ook aan de AVL Foundation te schenken, als éxtra steun. Zo maakt u meer kankeronderzoek mogelijk voor hetzelfde geld. Een gift aan de AVL Foundation is aftrekbaar bij uw belastingaangifte, doordat wij de ANBI-status hebben. Dit keurmerk laat zien dat wij een Algemeen Nut Beogende Instelling zijn.

Wilt u meteen zien hoeveel belastingvoordeel u heeft? Bereken het bedrag dat u ontvangt via de handige rekenhulp.


Hoe regel ik een overeenkomst?

Heel eenvoudig en kosteloos via een onderhandse overeenkomst. Tussenkomst van een notaris is niet meer nodig en brengt onnodige kosten met zich mee. U kunt de onderhandse overeenkomst hieronder downloaden. Als u deze ingevuld en ondertekend aan ons stuurt, handelen wij uw schenking zo snel mogelijk af. U kunt de formulieren ook aanvragen. Neem contact op via tel. 020 512 2856 of per email via fondsenwerving@nki.nl en wij sturen het formulier naar u op.


De voordelen op een rij
:

  • De AVL Foundation bezit de ANBI status, waardoor uw gift volledig aftrekbaar is van uw belastbaar inkomen, zonder drempel, en ook het Antoni van Leeuwenhoek hoeft geen schenkingsrecht te betalen over giften.
  • Uw gift komt geheel ten goede aan het kankeronderzoek in het Antoni van Leeuwenhoek.
  • Het Antoni van Leeuwenhoek is voor een minimale periode van vijf jaar verzekerd van uw steun.
  • Onderzoek voor een doorbraak in de strijd tegen kanker kan daarmee voor langere tijd worden gegarandeerd.
  • Uiteraard houden wij u daarnaast persoonlijk op de hoogte van de ontwikkelingen en ontvangt u ons huismagazine Antoni. Ook nodigen wij u graag uit om onze gast te zijn bij lezingen, rondleidingen of speciale bijeenkomsten.

Contact
Wij helpen u graag verder! U kunt contact opnemen met Claudia Berenstein via 020-5122856 of fondsenwerving@nki.nl.

‘Periodiek schenken is een
win-win-situatie.
Het belastingvoordeel
schenk ik óók aan het AVL.
Zo maak ik méér kankeronderzoek
mogelijk voor hetzelfde geld.
Dat vind ik een goede zaak.’

Marion Matzer draagt
het AVL een warm hart toe

Veelgestelde vragen over doneren met belastingvoordeel

Wat is schenken met belastingvoordeel?

Schenken met belastingvoordeel noemen we ook wel periodiek schenken. Dit houdt in dat u uw donatie in een overeenkomst vastlegt, en u minimaal 5 jaar dat bedrag doneert aan De AVL Foundation. Je kunt op deze manier van de gift tot 37,05 % terugkrijgen van de Belastingdienst.


Wat is het verschil met een 'gewone' gift?

Bent u benieuwd naar het verschil tussen periodiek schenken en een 'gewone' gift? Lees daarover meer op de website van de Belastingdienst. 


Ik ben al donateur. Hoe werkt periodiek schenken met mijn andere giften aan de AVL Foundation?

Uw lopende donatie komt automatisch te vervallen als u een periodieke schenking aangaat.


Waarom is de handtekening van mijn partner nodig?

Bij een periodieke schenkingsovereenkomst is het wettelijk verplicht (art. 88 van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek) dat de echtgenoot of geregistreerd partner de overeenkomst ook ondertekent.


Tellen donaties van voor de overeenkomst mee voor het belastingvoordeel?

Nee, donaties die u deed vóór het tekenen van de overeenkomst tellen niet mee als periodieke schenking. Een overeenkomst geldt alleen voor toekomstige giften.


Moet ik na 5 jaar weer een nieuwe overeenkomst aanvragen?

Uw overeenkomst vervalt automatisch na 5 jaar, als die periode in de overeenkomst staat. We benaderen u tegen het einde van uw overeenkomst om te vragen of u een nieuwe overeenkomst wilt aangaan.


Kan ik de overeenkomst eerder beëindigen?

In principe niet. Als u toch tussentijds de overeenkomst beëindigt, moet u dit melden bij de Belastingdienst. Die bepaalt dan de gevolgen voor de belastingaftrek van uw schenking. De overeenkomst eindigt eventueel eerder bij het overlijden van de schenker en/of partner, het verliezen van een baan, arbeidsongeschiktheid, of bij het vervallen van de ANBI-status van de AVL Foundation mits door u aangegeven in de overeenkomst.


Wat gebeurt er als ik overlijd?

Bij het overlijden van de schenker vervalt de overeenkomst.


Hoe kan ik mijn overeenkomst beëindigen?

U kunt de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Let op: als u stopt met geven binnen 5 jaar (zonder geldige reden) dan vervalt het recht om de schenking af te trekken bij de belastingdienst. Ook van eerdere jaren waarin u wel doneerde.


Wanneer kan ik mijn gift aftrekken van de belasting?

De voorwaarde voor belastingvoordeel is dat uw gift is vastgelegd in een periodieke schenkingsovereenkomst voor 5 jaar of langer. Elk kalenderjaar maakt u het vastgelegde bedrag in de overeenkomst over.


Moet ik een transactienummer aangeven bij de belastingaangifte?

Ja. In de bevestiging van de overeenkomst ontvangt u van ons een uniek transactienummer. Dit unieke nummer geeft u door aan de Belastingdienst. Aan het begin van elk kalenderjaar ontvangt u van ons een stappenplan om de aangifte makkelijk te maken.


Wat is het RSIN/fiscaal-nummer van de AVL Foundation?

Voor het invullen van uw belastingaangifte heb je het RSIN-nummer van de AVL Foundation nodig. Dit is het nummer waaronder we bij de Belastingdienst bekend zijn. Ons RSIN is 850767179.


Welk bedrag van mijn donatie krijg ik terug van de Belastingdienst?

De overheid besloot dat de giftenaftrek voor de komende jaren stapsgewijs wordt verlaagd tot een tarief van maximaal 37,05% (i.p.v. 52%). Met een periodieke schenkingsovereenkomst krijgt u dus maximaal 37,05% van het jaarbedrag terug. Dit percentage hangt af van uw inkomen. Met deze handige rekenhulp berekent u snel uw belastingvoordeel.


Wanneer krijg ik het geld terug van de Belastingdienst?

U krijgt vóór 1 juli bericht van de Belastingdienst als u in maart aangifte doet.


Waarom is mijn maandelijkse termijn hoger?

Dit is het geval als u in het eerste jaar later dan januari een overeenkomst aangaat en heeft aangegeven uw gift in maandelijkse termijnen te willen voldoen. Uw jaarbedrag wordt dan verdeeld over de resterende maanden van het jaar. Vanaf het tweede jaar van de overeenkomst wordt het jaarbedrag in 12 maandelijkse en gelijke termijnen afgeschreven.


Kan ik het bedrag van mijn periodieke schenken verhogen?

De lopende schenkingsovereenkomst kan niet worden gewijzigd. Een aanvullende schenkingsovereenkomst is wel mogelijk.